Motorvagnen i Sörmland

När man möter den här så kallade ”Motorvagnen” så slås man direkt av tanken att det är en rest från Nazismens storhetstid. Går man närmare så ser man bokstäverna ASEA i svastikan och kan man sin historia så vet man också att den här motorvagnen tillverkades av svenska ASEA före 1933. I samband med att det Nazistiska partiet tog svastikan som symbolen för sin vision så beslutade sig ASEA för att ta bort den som sitt varumärke för att inte förväxlas med det Nazistiska partiet, även om partiets förekomst i Sverige var stor åren före andra världskriget. Men vad är då den här Nazistmärkta motorvagnen för något? När ångkraften infördes brett i Sverige under sista delen av 1800-talet så användes portabla ”lokomobiler” till att driva tröskverk, sågar och allehanda maskiner. Sverige var ju väldigt tidiga med utbyggnaden av elnätet och eldrift, vilket gjorde att man kunde bygga portabla motorvagnar för att sköta den här driften. Det här var betydligt enklare än att hålla en ångpanna igång, men dyrare. Därför så blev motorvagnarna inte något stor artikel trots sin enkelhet, – bara att sätta i sladden. Samtidigt som införandet av el så växte även kunskapen om hur man tillverkar starka elmotorer och det var istället för motorvagnarna dessa som tog över driften. Få motorvagnar finns bevarade, här är en av dessa som verkat i en lokal såg på ett större gods.