Resterna av ett försvar som försvinner

Under ett antal år så gick världen in i en svalare fas och plötsligt så ville de regerande inte ha en massa militära anläggningar som bara stod och dammade och kostade pengar, något som snabbt måste åtgärdas. I en mittre del av Sverige så var det ju sedan länge bestämt att det var här man skulle placera de som skulle styra landet om de vart tvungna att fly huvudstaden och andra viktiga platser, en plats som skapat många frågor och samlat mångas intresse genom åren. Konspirationsteorierna och nyfikenheten skapade många intressenter som ville veta sanningen och som alla hade sina teorier. En stor del av området har än idag stor betydelse för sitt syfte, men det finns en hel del rester som ännu inte helt har skattat åt förgängelsen, även om dess stora glansdagar sedan länge är förbi. I ivern att försöka bli av med allt onödigt så har det i rasande takt raderats många platser som aldrig kommer att ha några minnesbilder utan bara vidsträckt och återskapad natur. I ett försök att hinna rädda några minnesbilder från regionen så blev vi tvungna att raskt försöka skapa minnesbilder innan det var för sent och det blev en del bevarandevärt den gången.

Fotnot: Ingen av de avbildade platserna är längre något Skyddsobjekt och sorterar därför under andra lagar och förordningar som t.ex. Allemansrätten.

Extramaterial

Både de nedre bilderna är tagna på samma plats med 67 år mellan tagningarna. Felaktigt har det påståtts att den svart/vita bilden föreställer bergrummen i Käppsta söder om Gyttorp som användes som syraförråd av ”Nitro Nobel”, men bilderna föreställer de facto de första inslagen i Hästskoberget som sprängdes ut som fabrik och förråd 1939-42 av Nobelkrut och Expressdynamit (senare Nitro Nobel) och där dessa bergrum och ytterligare 25 stycken, senare fick andra uppgifter.

Foto: timebandits.se

Foto: Eric Sjöqvist Bild från Örebro Stadsarkiv