Mopeder

Av någon anledning så gillar vi i timebandits.se gamla mopeder, moppar i alla dess former. Genom åren så har vi både åkt, meckat och sett en rad massa moppar och då även tagit bilder på många av dessa. Mopeden blev ju tillgänglig för folk från 1952 och skulle från början vara försäkrad, ha max 0,8 hk, få gå i 30 km/t och ha pedaler. I början av 1960-talet så ändrade sig lagen något och man tillät både kick och 1,0 hk. Ordet moped myntades 1952 av Harald Nielsen, en svensk motorjournalist för tidskriften Motor med texten:

”MOTOR lanserar här ordet moped. Det karakteriserar fordonet exakt – motor och pedaler. Är det en motorcykel med hjälppedaler eller en pedalcykel med hjälpmotor? Benämningen ‘moped’ är MOTORs egen ordkonstruktion, inte författarens.”