Skithus

När det svenska järnvägsnätet byggdes ut från mitten av 1800-talet fram till början på 1900-talet så byggdes det även en hel del pampiga stationshus. Till nästan alla större stationer så hörde även bekvämligheten att kunna gå på toalett. I tidernas begynnelse så kallades dessa för Afvträde och låg alldeles intill stationen. Afvträdeshusen var ofta vacker utsmyckade och inte gömda bakom någon skog, utan fanns i direkt anslutning till stationshuset. Efter vattenklosettens införande så flyttades toaletten in i stationshusen och torrdassen försvann en efter en. Det finns dock några få bevarade i olika skick, speciellt där järnvägen sedan länge är borta. Det här är resterna efter ett av dessa.