Minnena av en såg

Vid de flesta större gods och herrgårdar så fanns det en egen såg för produktion av sågat virke. Eftersom godsen behövde virke och inkomster så behövde man även att såga sin skog. Runt om i Sverige så fanns det privata sågar i nästan varje socken, dels för godsens egen produktion, men även för smågårdarnas behov. Idag finns det bara ett fåtal av dessa i drift och även ett fåtal kvar som står orörda. Timebandits.se har ju tidigare publicerat bilder från dylika sågar, men den här har kvar sin ursprungliga utrustning och ser ut att bara vara lämnad för en kort tid sedan, alltså värd att dokumentera.