Kalkbruksminnen

I en tid för inte allt för länge sedan så blomstrade kalkbrytningen i Sverige och det fanns kalkbrott och kalkugnar lite varstans. Idag så finns det bara ett fåtal, och väldigt stora, aktörer kvar i vårt land. Men tiden innan, så fanns det en massa mindre, privata och lokala brott och kalkugnar. I kalkugnarna brände man kalken för att få den användbar till cement och pust, men även till en massa annat som färg, blekning och som jordförbättringsmedel. Ibland så stöter man på resterna av dessa kalkugnar, precis som den här i Sörmland.