Inget nytt från fronten

Uppe på den norra delen av Gotland så finns en fin lämning från tidigare krigsår och som har använts som skydd mot bl.a. landstigningar. Grunden lades under det s.k. Krimkriget 1853-56 då flera länders flottor samlades i Fårösund för att göra upp med Kejsardömet Ryssland, mer om Krimkriget finns på Wikipedia. Under första världskriget 1914-18 så byggdes anläggningen på bilderna nedan, med samma syfte (läs mer på tjelvar.se). Anläggningen moderniserade något inför andra världskriget 1939-45 och fungerade för försvaret långt in på 1980-talet. Idag är det en öde rest som egentligen ingen bryr sig om, det står och förfaller, men eftersom Gotland börjar bli väldigt attraktivt markmässigt så skulle det inte förvåna oss om det här snart står sommarbostäder, eller kommer Försvaret att återuppta marken nu när det ska rustas igen och orsaken till det ligger lustigt nog i att Ryssland annekterade Krim 2014 i det som kallas Krimkrisen, historien upprepas…..