En hytta med dimensioner

Gruvor är vanlig förkommande på den här sidan, men inget järn utan en hytta. Fortfarande finns det gigantiska rester av de äldre hyttorna i Sverige, något som förr var nästan lika vanligt som själva gruvorna, men som efter hand centraliserats i stora järn- och stålverk. Hyttornas placering var nästan uteslutande i närheten av forsande vatten och där kraften till hyttan togs från vattenkraft. Principen för en hytta var ganska enkel; blanda malm med t.ex. kol och kalk, smälta allt under hög värme och sedan få ut ett flytande järn att forma till det man ville tillverka. Den här resten av en hytta finns i hjärtat av Bergslagen och är idag en gigantiskt monument som tronar upp sig över träden i en dalgång vid en älv. Känslan av att stå inuti den gigantiska byggnaden är slående, förvisso så saknas ”inredningen” och bara ett sorts skal återstår, men den i slaggsten byggda hyttan har gigantiska proportioner som är i ett väldigt gott skick och kommer troligen att stå där även flera generationer framöver.