RRGC Radargruppcentral

RRGC, en term som folk inom Försvarsmakten och de som är intresserade av den historiska aspekten på Sveriges försvar, är väl förtrogna med. RRGC ”Radargruppcentral” är enkelt beskrivet en rejält skyddad plats som sammanlänkade och stod för den Svenska luftbevakningen från 1960-talet och till slutet av 1990-talet. Systemet som användes kallas kort för STRIL 60-systemet ”Stridsledningssystem 60” och sjösattes i nya anläggningar uppförda under den första halvan av 1960-talet. En RRGC var uppkopplad mot ett antal radarstationer inom den försvarssektor som anläggningen ansvarade för. Man filtrerade här bl.a. radarinformation som sedan delgavs en LFC ”Luftförsvarscentral” som i sin tur beslutade kring vilken åtgärd som skulle göras med informationen. Anläggningarnas läge fördelades för att täcka in större delen av Sverige och blev åtta stycken till antalet och som kompletterades med fyra portabla anläggningar kallat RRGC/T, ”T” för Transportabel. Anläggningarna var relativt lika i sin utformning och hade en yta om c:a 4000 kvm inkl infartstunnlar, fördelat på tre-fyra våningar och var byggda för att klara dåtidens alla vapensorter inklusive atom- och kemstridsvapen. Anläggningarna var även självförsörjande och man räknade med att kunna hålla anläggningen stängd under minst en månad. Samtliga anläggningar hade fyllt sitt syfte fram till 1990-talet och avvecklades 1991 – 2000 och en efter en tömdes och plomberades de slutligen. Vi ska här inte gräva ner oss för djupt i dess historia då det mesta redan finns beskrivet på nätet och vill ni veta mer så rekommenderar vi den här sidan: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Radargruppcentral

De flesta anläggningarna återfinns idag som ny natur då de gamla spåren är igensuddade sedan länge, men det finns ett par undantag där även den yttre delen fortfarande går att se, än om förfallet och igenväxt. Bergrummen däremot vilar i underjorden och vattenfylls sakta, väl avskilda från det yttre livet. I följande bilder hittar ni dels lite historiska bilder men även bilder tagna under en längre tid och där vissa de facto visar exempel på hur anläggningarna idag kan se ut där under jorden. Det historiska bildmaterialet är hämtat från öppna källor som medger publicering de övriga kommer från timbandits.se och våra fotoarkiv, dessa publiceras efter vederbörligt tillstånd och är då skyddade av den Svenska upphovsrätten (1960:729)