En passerad transformering

Det är en ytterst liten sliten betongklump mitt bland de höga träden där i skogen, helt ensam och bortglömd, eller? Här upphörde syftet och tiden för omkring 50 år sedan, ett syfte den haft under många år innan dess. Det här handlar om en före detta transformatorstation som i sin glans dagar försåg en större industri med all den kraft som den behövde, men den ligger ensligt mitt i skogen och bär vissa spår av sin storhetstid. Här transformerades spänningen ner från högspänt till en mer lagom styrka till fabrikens maskiner, ledningarna dit är borta sedan många år men en ensam gatlykta minner om en tid då huset hade en betydelse. Idag tjänar den mest som hem för fladdermöss och är en plats där kreativiteten kan blomstra utan att någon bryr sig om det. Platsen har även fått tjäna som lokal för en del festande med hög musik, dans och sånt man kan bli lycklig av en kort stund, men som gör att man kan dansa timme efter timme. Ett litet industriminne från en storslagen tid då Sverige var en av de stora producenterna av verktyg och maskiner, eller som det den här fabriken producerade, mjölkmaskiner och separatorer för hela världsmarknaden.