Har sista färjan gått?

I samband med ett av de största försvarsverksbyggena i svensk historia så krävdes det ofantliga mängder av infrastruktur. Bygget, som då var det största i världen av sitt slag, är beläget på en ö och saknade fast landförbindelse. Innan den planerade transportleden via en tunnel var klar så fick alla transporter till och från bygget ske via en nyanlagd färjeled, en färjeled som efter tunnelns tillkomst skulle fungera som en reservplan om något skulle hända med just den tunneln. På fastlandsidan byggdes i riktig militär anda ett rejält färjeläger som skulle kunna stå under många år och när snart 60 år har gått så är färjelägret nästan lika väl bevarat som när det byggdes, till skillnad att det sedan länge är bortglömt.