Tunnlar i berg

I Sverige har vi en berggrund som lämpar sig bättre än många andra länder, att anlägga säkra och bestående tunnlar. I det här avsnittet så tittar vi lite på några av de tusental tunnlar och gångar som människan åstadkommit i vårt urberg. Sverige var tidiga i tunneldrivning med start från malmutvinningen och vi blev snart väldigt duktiga på denna gren, mycket tack vare dynamitens uppfinnande. Det har under de senaste 200 åren gått från gruvbrytning till tunnlar för tåg och landsvägar och till att gräva ner infrastruktur, försvar, skydd och förvaring samt industriell verksamhet. Tunnlar har alltid fascinerat oss och få går oberörda där under jorden