Tribute to Snösätra

Stockholm har tappat nästan alla industriområden som är värda att kallas industriområde, sett ur ett historiskt perspektiv. Straxt söder om huvudstaden ligger det dock kvar ett industriområde som andas en sann och klassisk stil över hur äldre industriområden ska se ut. Även i Snösätra kommer moderniseringens vindar snart att svepa in och det i sin tur gör att en era kallad ”slumområde” sakta försvinner som företeelse. Det här är en hyllning till ett industriområde som fortfarande andas av verksamheter som levat här i generationer.